Vad särskiljer chefer som har medarbetare som tar större ansvar och som presterar bättre med kvalitet?

Vad är det som gör att vissa chefer har medarbetare som tar större del i verksamheten och dessutom känner glädje och motivation?

Det är du själv som avgör vilket team du får, genom ditt sätt att leda. Nyckeln är ett coachade ledarskap som fördjupar dialogen och skapar goda relationer.

Under en dags seminarium lär vi dig hitta vägar att öppna upp knepiga situationer, förstå skillnaden mellan antaganden och slutsatser, upptäcka psykologiskt motstånd och bli tydligare i din kommunikation.

Under denna workshop utforskar vi det coachande ledarskapet och hur du gör det framgångsrikt för att lyfta andra.

Efter seminariet kommer du kunna:

• Identifiera hur vi upplever och hanterar psykologiskt motstånd hos oss själva och våra medarbetare.
• Synliggöra tankemodeller, dvs hur vi gör antaganden och drar slutsatser i våra resonemang.
• Ställa cirkulära frågor som öppna upp och underlätta förändring.
• Matcha hjärnans behov av stillhet för reflektion och tankeutveckling.
• Utveckla beteenden för att stärka relationen under samtalet
• Nå en djupare nivå i coachingsamtalet.
• Under workshopen ger vi dig verktygen och insikterna för att utveckla och fördjupa din coachning, individuellt som i grupp.

Var och när:

• Sundsvall 28 maj, Söråkers Herrgård, 9-16

• Stockholm 4 juni, Hälsans hus Södermalm, 9-16

Pris: 8 900 kr

Ingår i priset:

• En dags seminarium

• Personlig utvecklingsplan

• En timme individuell rådgivning – hur du tar nästa steg i din ledarcoaching

• Boken Dialogens fyra rum, hur lär vi oss tillsammans?

• Lunch och fika

Seminarieledare är Leif GF Stenberg, organisationskonsult, författare och terapeut. Verksam sedan 1982 och coachat mer än 1500 ledare i svenskt näringsliv och offentlig förvaltning, konsulter, idrottsstjärnor och lag, tv-personligheter, artister och ledningsgrupper. Leif är utbildad inom kognitiv psykologi i Sverige och USA. Han har skrivit flera böcker på området, och senast Dialogens fyra rum, hur lär vi oss tänka tillsammans?