Om Peritum

Peritum Group har sedan starten 2005 haft en positiv utveckling och hjälpt många organisationer att förverkliga strategier.

Vi ger oss inte förrän vi förstår er utmaning och vart ni vill. Vi är övertygade om den verkliga effekten nås när man designar lösningar med utgångspunkt i strategin och människorna. Vår erfarenhet är att det är de enkla lösningarna som ger bäst effekt.

Peritum Groups kärnkompetenser finns inom områdena förändringsledning, kommunikation, lärande och teknologi. Allt för att tillsammans höja verkningsgraden i förverkligandet av strategier. Vi är uppdelade i följande affärsområden:

AO Realization, konsulter med förmågan att förverkliga strategier genom människor.

AO Knowledge & Communication, design och produktion av kommunikations- och kunskapsmaterial som förenklar och engagerar.

AO Tools & Technology, konsulter med förmåga att kravställa och utforma tekniska lösningar för kommunikation, lärande och ledarskap som gör det lätt att göra rätt.

Utöver våra kärnkompetenser har vi utvecklat en djup expertis inom säkerhetsområdet, vilket vi valt att samla i ett eget expertområde.

EO Safety Management, konsulter och produkter för att utveckla beteenden som skapar säkra arbetsplatser.

Gemensamt för oss alla är att vi är övertygade om att god energi, brutal ärlighet och ett extremt fokus på effekt skapar verkliga resultat.

Om Peritum

Peritum Group har sedan starten 2005 haft en positiv utveckling och hjälpt många organisationer att förverkliga strategier.

Vi ger oss inte förrän vi förstår er utmaning och vart ni vill. Vi är övertygade om den verkliga effekten nås när man designar lösningar med utgångspunkt i strategin och människorna. Vår erfarenhet är att det är de enkla lösningarna som ger bäst effekt.

Peritum Groups kärnkompetenser finns inom områdena förändringsledning, kommunikation, lärande och teknologi. Allt för att tillsammans höja verkningsgraden i förverkligandet av strategier. Vi är uppdelade i följande affärsområden:

AO Realization, konsulter med förmågan att förverkliga strategier genom människor.

AO Knowledge & Communication, design och produktion av kommunikations- och kunskapsmaterial som förenklar och engagerar.

AO Tools & Technology, konsulter med förmåga att kravställa och utforma tekniska lösningar för kommunikation, lärande och ledarskap som gör det lätt att göra rätt.

Utöver våra kärnkompetenser har vi utvecklat en djup expertis inom säkerhetsområdet, vilket vi valt att samla i ett eget expertområde.

EO Safety Management, konsulter och produkter för att utveckla beteenden som skapar säkra arbetsplatser.

Gemensamt för oss alla är att vi är övertygade om att god energi, brutal ärlighet och ett extremt fokus på effekt skapar verkliga resultat.

Erik Öhrling
Manager
Peritum Group

MALMÖ

Peritum AB
Axel Danielssons väg 267
SE-215 82 Malmö
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

GÖTEBORG

Peritum AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

STOCKHOLM

Peritum AB
Kommendörsgatan 33A
SE-114 58 Stockholm
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se
Genom våra partners täcker vi hela Norden.

MALMÖ

Peritum AB
Axel Danielssons väg 267
SE-215 82 Malmö
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

GÖTEBORG

Peritum AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

STOCKHOLM

Peritum AB
Kommendörsgatan 33A
SE-114 58 Stockholm
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

Genom våra partners täcker vi hela Norden.