Några av våra uppdrag

Under våra många år i branschen har vi hunnit med en hel del uppdrag och vi är väldigt stolta över våra lösningar som skapat stora förändringar hos våra kunder. Här nedan har vi samlat ihop ett axplock av dessa success stories, som vi brukar kalla dem.

Några av våra uppdrag

Under våra många år i branschen har vi hunnit med en hel del uppdrag och vi är väldigt stolta över våra lösningar som skapat stora förändringar hos våra kunder. Här nedan har vi samlat ihop ett axplock av dessa success stories, som vi brukar kalla dem.

Wasa Kredit ökar kompetensen kring processer genom tt performance suite

Utmaning: Wasa Kredit upplevde svårigheter kring att bl.a. arbeta över avdelningsgränserna, att implementera förändringar och förlitade sig för mycket på kompetensen hos några få anställda.

Lösning: tt performance suite används nu för all användardokumentation och visualisering av arbetsprocesser.

Resultat: Effektiviteten av deras arbetsprocesser har ökat stort, vilket gjort att kunderna får snabbare och bättre hjälp.

Wasa Kredit ökar kompetensen kring processer genom tt performance suite

Utmaning: Wasa Kredit upplevde svårigheter kring att bl.a. arbeta över avdelningsgränserna, att implementera förändringar och förlitade sig för mycket på kompetensen hos några få anställda.

Lösning: tt performance suite används nu för all användardokumentation och visualisering av arbetsprocesser.

Resultat: Effektiviteten av deras arbetsprocesser har ökat stort, vilket gjort att kunderna får snabbare och bättre hjälp.

Handledarutbildning för införande av nya säkerhetsrutiner på Energiföretagen Sverige

Utmaning: Energiföretagen Sverige upprättade nya krav på att endast godkända handledare skulle få utbilda i säkerhetsanvisningen.

Lösning: Tillsammans så utformade Peritum och Energiföretagen Sverige ett utbildningskoncept för handledare.

Resultat: Under det första året utbildades ett 50-tal handledare, som i sin tur utbildade över 1000 personer i säkerhetsanvisningen ESA Vattenvägar – Kraftverk.

Handledarutbildning för införande av nya säkerhetsrutiner på Energiföretagen Sverige

Utmaning: Energiföretagen Sverige upprättade nya krav på att endast godkända handledare skulle få utbilda i säkerhetsanvisningen.

Lösning: Tillsammans så utformade Peritum och Energiföretagen Sverige ett utbildningskoncept för handledare.

Resultat: Under det första året utbildades ett 50-tal handledare, som i sin tur utbildade över 1000 personer i säkerhetsanvisningen ESA Vattenvägar – Kraftverk.

Effektivare arbetssätt med ”Jobbhjälpen” hos Wasa Kredit

Utmaning: Wasa Kredit behövde hitta nya former för att skapa och dokumentera rutiner i deras IT-applikationer.

Lösning: Ett koncept i form av en webbportal med namnet Jobbhjälpen, där medarbetarna enkelt kan hitta instruktioner, rutiner och annan viktig information som stöd i sitt dagliga arbete.

Resultat: Jobbhjälpen har blivit ett stöd i det dagliga arbetet för medarbetarna på Wasa Kredit. Från att informationen funnits spridd på flera platser finns det nu en plats med korrekt information.

Effektivare arbetssätt med ”Jobbhjälpen” hos Wasa Kredit

Utmaning: Wasa Kredit behövde hitta nya former för att skapa och dokumentera rutiner i deras IT-applikationer.

Lösning: Ett koncept i form av en webbportal med namnet Jobbhjälpen, där medarbetarna enkelt kan hitta instruktioner, rutiner och annan viktig information som stöd i sitt dagliga arbete.

Resultat: Jobbhjälpen har blivit ett stöd i det dagliga arbetet för medarbetarna på Wasa Kredit. Från att informationen funnits spridd på flera platser finns det nu en plats med korrekt information.

Förbereda medarbetare vid SAP go live på Orkla

Utmaning: Chips Group inom Orkla skulle implementera SAP inom ett flertal bolag. Efter utmaningar vid tidigare implementeringar behövde kraft läggas för att förbereda organisationen inför förändringen.

Lösning: Det skapades steg-för-steg instruktioner och rollbaserade träningspaket som ger arbetsuppgifterna ett sammanhang.

Resultat: Vid go-live var slutanvändarna redo att hantera det dagliga arbetet i det nya affärssystemet och implementeringen skedde utan problem.

Förbereda medarbetare vid SAP go live på Orkla

Utmaning: Chips Group inom Orkla skulle implementera SAP inom ett flertal bolag. Efter utmaningar vid tidigare implementeringar behövde kraft läggas för att förbereda organisationen inför förändringen.

Lösning: Det skapades steg-för-steg instruktioner och rollbaserade träningspaket som ger arbetsuppgifterna ett sammanhang.

Resultat: Vid go-live var slutanvändarna redo att hantera det dagliga arbetet i det nya affärssystemet och implementeringen skedde utan problem.

Införande av nya inköpsrutiner hos E.ON

Utmaning: När E.ON Sverige förändrade sitt systemstöd för fakturahantering i SAP hade tiden för fakturahantering i koncernen ökat stort, med stora risker för försenade betalningar. Inköpsavdelningen fick ansvar för att sätta samman utbildningsmaterial för att förändra detta– och det var då Peritum kom in i bilden.

Lösning: Lösningen blev att skapa utbildningen som ett kurspaket på intranätet, som kunde användas för både lärarledda lektioner och för självstudier.

Resultat: Peritum levererade en färdig utbildning i form av ett kurspaket till E.ON. Med hjälp av E-kursen genomfördes lärarledd utbildning för alla som jobbar med inköp i 9 bolag inom E.ON Sverige – totalt ungefär 900 medarbetare vid ca 40 utbildningstillfällen. På bara ett par månader sjönk den genomsnittliga tiden för fakturahantering med ungefär 50%.

Införande av nya inköpsrutiner hos E.ON

Utmaning: När E.ON Sverige förändrade sitt systemstöd för fakturahantering i SAP hade tiden för fakturahantering i koncernen ökat stort, med stora risker för försenade betalningar. Inköpsavdelningen fick ansvar för att sätta samman utbildningsmaterial för att förändra detta– och det var då Peritum kom in i bilden.

Lösning: Lösningen blev att skapa utbildningen som ett kurspaket på intranätet, som kunde användas för både lärarledda lektioner och för självstudier.

Resultat: Peritum levererade en färdig utbildning i form av ett kurspaket till E.ON. Med hjälp av E-kursen genomfördes lärarledd utbildning för alla som jobbar med inköp i 9 bolag inom E.ON Sverige – totalt ungefär 900 medarbetare vid ca 40 utbildningstillfällen. På bara ett par månader sjönk den genomsnittliga tiden för fakturahantering med ungefär 50%.

Utbildning av 2000 medarbetare i tio olika länder på E.ON

Utmaning: E.ON IT behövde nya sätt att presentera nya arbetsprocesser för över 2000 medarbetare i tio länder. Presentationerna behövde vara interaktiva, tydliga och anpassat för olika användare.

Lösning: Vi byggde tre olika utbildningspaket där varje var över 2 timmar långt. För att förtydliga innehållet byggde vi in navigation, interaktioner och övningar.

Resultat: Alla utbildningspaket levererades i tid och förändringen kunde lanseras som planerat.

Utbildning av 2000 medarbetare i tio olika länder på E.ON

Utmaning: E.ON IT behövde nya sätt att presentera nya arbetsprocesser för över 2000 medarbetare i tio länder. Presentationerna behövde vara interaktiva, tydliga och anpassat för olika användare.

Lösning: Vi byggde tre olika utbildningspaket där varje var över 2 timmar långt. För att förtydliga innehållet byggde vi in navigation, interaktioner och övningar.

Resultat: Alla utbildningspaket levererades i tid och förändringen kunde lanseras som planerat.

MALMÖ

Peritum AB
Axel Danielssons väg 267
SE-215 82 Malmö
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

GÖTEBORG

Peritum AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

STOCKHOLM

Peritum AB
Kommendörsgatan 33A
SE-114 58 Stockholm
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se
Genom våra partners täcker vi hela Norden.

Genom våra partners täcker vi hela Norden.