Följ med oss på Performance Support-revolutionen

Fler och fler i företag och organisationer inser behovet av att hitta nya former för kunskapsöverföring som kan möta utmaningarna i en allt mer digitaliserad och föränderlig värld.

Varför?

Vår yrkeskunskap behöver förnyas allt oftare.
50 % av vår kompetens behöver förnyas vart tredje år.

Formell utbildning räcker inte längre.
90 % av ny kunskapsinhämtning sker i det dagliga arbetet.

Behovet av tillgång till rätt information, rätt verktyg och vid rätt tidpunkt, precis då kunskapen ska användas för att lösa en arbetsuppgift, blir allt viktigare

Följ med oss på Performance Support- revolutionen – Vi erbjuder dig en utbildning där du får insikt i vad Performance Support är och hur ni kan utveckla er strategi till en komplett lösning för lärande och Performance Support som ger mätbar affärsnytta.

Vi erbjuder utbildningen vid flera tillfällen i tre städer:

  • Malmö, Quality Hotel View Hyllie, 5 mars.
  • Göteborg, Arkipelagens FöretagsCenter Askim, 3 april.
  • Stockholm, Tändstickspalatset, 7 maj.

Pris per deltagare: 7 495 kr
Passa på, early bird-pris, om du bokar 20 dagar innan kursstart: 5 625 kr