Utbildning: Performance Support – en introduktion

Introduktion:

Fler och fler i företag och organisationer inser behovet av att hitta nya former för kunskapsöverföring som kan möta utmaningarna i en allt mer digitaliserad och föränderlig värld.

Det är hög tid att flytta fokus från formellt lärande till att skapa ett ekosystem som stödjer hela lärprocessen. De flesta håller med om att 90% av lärandet sker informellt på arbetsplatsen. Trots detta är det få organisationer som har en uttalad strategi för hur man vill förflytta sig från formellt lärande och skapa en komplett lösning för lärande och Performance Support som ger mätbar affärsnytta. Med andra ord en strategi för att införa metoder och verktyg som kan maximera medarbetarnas prestation på jobbet.

Performance Support handlar om att se till att medarbetarna har tillgång till rätt information och rätt verktyg vid rätt tidpunkt – precis då kunskapen ska användas för att lösa en arbetsuppgift. Det kan handla om att lyfta dagens läraktiviteter från det formella klassrummet till att erbjuda coaching, mentorskap och integrerat digitalt stöd i det dagliga arbetet. Allt för att maximera kunskapsöverföringen och frisläppa kraften i det informella lärandet.

Performance Support behöver varken vara kostsamt eller komplicerat, upptäck hur du kan implementera olika Performance Support strategier, metoder och verktyg för att utveckla medarbetarna och affären!

Varför skall du delta?

 • Utveckla ditt tankesätt över hur ni överför kunskap för maximal effekt.
 • Förstå grunderna i hållbart lärande med Performance Support.
 • Få insikt i hur du kan utveckla strategier för att stärka informellt lärande och Performance support.
 • Hur du maximerar nyttan av era pågående läraktiviteter.

Vad kan du förvänta dig?

En inspirerande och engagerande utbildning baserad på Gottfredson och Moshers forskning med Peritums expertteam på Change Realization och Performance Support:

 • Erik Öhrling
 • Erik Gallneby
 • Ulf Eklund

Boken Innovative Performance Support: Strategies and Practices for Learning in the Workflow av Con Gottfredson och Bob Mosher.

Vem kan delta?

Vi vänder oss till dig som jobbar med kunskapsöverföring i projekt eller i daglig verksamheten och som vill nå ökad verkningsgrad av ditt arbete.

Vad kommer du att lära dig?

 • Kunskap om vilka lärinsatser och Performance Supportlösningar som ökar effekten av era projekt.
 • Att förstå vilken nytta Performance Support får för din organisation och förmåga att beskriva värdet för andra.
 • Hur du tar fram en ”Performance Map” med arbetsuppgifter, roller och prioritet.
 • Strategier för kunskapsöverföring som möter behoven enligt ”5 moments of need”.
 • Hur du utformar kunskapsmaterial anpassat för Performance Support.
 • Hur du strategiskt kombinerar lärandeaktiviteter och Performance Support-lösningar.
 • Hur du utformar integrerat digitalt stöd i era applikationer.

Tid och plats?

Utbildningen hålls vid flera tillfällen på tre orter:

 • Malmö, Quality Hotel View Hyllie, 5 mars.
 • Göteborg, Arkipelagens FöretagsCenter Askim, 3 april.
 • Stockholm, Tändstickspalatset, 7 maj.

Utbildningen hålls mellan 9.00 – 16.00 inklusive lunch.

Vad kostar det?

Priset för utbildningen är 7 495:- och passar du på och bokar 20 dagar innan utbildningstillfället betalar du endast 5 625:-.

Avbokningspolicy

Kostnadsfri avbokning sker 20 dagar innan utbildningstillfället, senare avbokning debiteras.