25% Performance Support – lunchseminarium

De flesta håller med om att 90% av lärandet sker informellt på arbetsplatsen. Trots detta är det få organisationer som har en uttalad strategi för hur man vill förflytta sig från formellt lärande och skapa en komplett lösning för lärande och Performance Support som ger mätbar affärsnytta.

Välkommen till vårt lunchseminarium – effektiv kunskapsöverföring som ger affärsnytta.

Vad är Performance Support?

Performance Support handlar om att se till att medarbetarna har tillgång till rätt information och rätt verktyg vid rätt tidpunkt – precis då kunskapen ska användas för att lösa en arbetsuppgift. Det kan handla om att lyfta dagens läraktiviteter från det formella klassrummet till att erbjuda coaching, mentorskap och integrerat digitalt stöd i det dagliga arbetet. Allt för att maximera kunskapsöverföringen och frisläppa kraften i det informella lärandet.

Performance Support behöver varken vara kostsamt eller komplicerat, upptäck hur du kan implementera olika Performance Support strategier, metoder och verktyg för att utveckla medarbetarna och affären!

Tid och plats:

  • Stockholm, Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, tisdag 22 maj, kl. 11-13.
  • Malmö, Quality Hotel View Hyllie, tisdag 29 maj, tisdag kl. 11-13.
  • Göteborg, Arkipelagens FöretagsCenter Askim, torsdag 14 juni, kl.11-13.