Tools & Technology

Vi är ett team med tekniska generalister som ser lösningar som ger verklig nytta för verksamhet och människor. Vår expertis är att utforma och underhålla tekniska lösningar för kommunikation, lärande och ledarskap. Vi tror att effektiva lösningar skapas när man har verklig insikt om människor och arbetsuppgiften.


Vi har valt att vara verktygsoberoende för att kunna välja och anpassa lösningar efter behoven hos varje organisation och teknisk miljö. Därmed utvärderar vi ständigt nya verktyg och samarbeten för att vara tekniskt kompetenta i de verktyg som just nu är marknadsledande i respektive segment.

Tools & Technology

Vi är ett team med tekniska generalister som ser lösningar som ger verklig nytta för verksamhet och människor. Vår expertis är att utforma och underhålla tekniska lösningar för kommunikation, lärande och ledarskap. Vi tror att effektiva lösningar skapas när man har verklig insikt om människor och arbetsuppgiften.

Vi har valt att vara verktygsoberoende för att kunna välja och anpassa lösningar efter behoven hos varje organisation och teknisk miljö. Därmed utvärderar vi ständigt nya verktyg och samarbeten för att vara tekniskt kompetenta i de verktyg som just nu är marknadsledande i respektive segment.

Produktområden

Knowledge technology
Vi arbetar med lösningar som stödjer hela lärandeprocessen, allt från Learning Management, Performance Support till Social Learning Solutions. Några av de verktyg vi valt att samarbeta med är Moodle för LMS och TTS för Performance Support.

Communication technology
Vi arbetar med tekniklösningar för alla typer av CMS-plattformar och som engagerar människor. En av de plattformar vi valt att samarbeta med är WordPress.

Realization technology
Vi arbetar med beslutsstöd för människor, BI-lösningar som visualiserar mål, processer och organisation, mäter nuläget och skapar transparens. Exempel på lösningar är Realization GPS som stöttar change management och Safety Navigator sammanställer som stöttar det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Produktområden

Knowledge technology
Vi arbetar med lösningar som stödjer hela lärandeprocessen, allt från Learning Management, Performance Support till Social Learning Solutions. Några av de verktyg vi valt att samarbeta med är Moodle för LMS och TTS för Performance Support.

Communication technology
Vi arbetar med tekniklösningar för alla typer av CMS-plattformar och som engagerar människor. En av de plattformar vi valt att samarbeta med är WordPress.

Realization technology
Vi arbetar med beslutsstöd för människor, BI-lösningar som visualiserar mål, processer och organisation, mäter nuläget och skapar transparens. Exempel på lösningar är Realization GPS som stöttar change management och Safety Navigator sammanställer som stöttar det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Förmågor och kompetenser

Vi är ett team tekniska generalister med intresse teknisk framfart och ständig kompetensutveckling. Vi tar ständigt till oss nya kompetenser inom teknikens framkant, såsom inom AI, digitalisering och integrationer, för att säkerställa att vi ger verklig nytta till verksamhet och människor.

Vi tror på ett agilt förhållningssätt och arbetar inom allt från infrastruktur och lagring till molntjänster applikationer och integrationer.

Kravställning
Vi har konsulter med lång erfarenhet som Business Analysts och förmåga att förstå både affären och användarnas samt teknikens och integrationernas perspektiv och behov. Vi är gärna med och utvärderar leverantörer och säkerställer att rätt förutsättningar finns för att lyckas.

Utveckling
Vi har konsulter med lång erfarenhet av att anpassa lösningar för specifika behov, särskilt inom webteknologi och SaaS. Vi har mycket erfarenhet av utveckling och testledning i agil miljö, till exempel med verktyg såsom devops, scrum, epic och business model canvas för att dokumentera krav och driva workshops.

Integrationer
Samtliga våra konsulter har gedigen erfarenhet av integrationer mellan olika CMS, LMS, BI och analysverktyg. Allt styrs av kundens behov och möjligheter, oftast förverkligat genom olika API och LRS (xAPI).

Förvaltning och support
Vi har teknisk support och användarsupport som anpassas till varje specifik miljö, både tekniskt och organisatoriskt. Vi vill gärna hjälpa till!

Förmågor och kompetenser

Vi är ett team tekniska generalister med intresse teknisk framfart och ständig kompetensutveckling. Vi tar ständigt till oss nya kompetenser inom teknikens framkant, såsom inom AI, digitalisering och integrationer, för att säkerställa att vi ger verklig nytta till verksamhet och människor.

Vi tror på ett agilt förhållningssätt och arbetar inom allt från infrastruktur och lagring till molntjänster applikationer och integrationer.

Kravställning
Vi har konsulter med lång erfarenhet som Business Analysts och förmåga att förstå både affären och användarnas samt teknikens och integrationernas perspektiv och behov. Vi är gärna med och utvärderar leverantörer och säkerställer att rätt förutsättningar finns för att lyckas.

Utveckling
Vi har konsulter med lång erfarenhet av att anpassa lösningar för specifika behov, särskilt inom webteknologi och SaaS. Vi har mycket erfarenhet av utveckling och testledning i agil miljö, till exempel med verktyg såsom devops, scrum, epic och business model canvas för att dokumentera krav och driva workshops.

Integrationer
Samtliga våra konsulter har gedigen erfarenhet av integrationer mellan olika CMS, LMS, BI och analysverktyg. Allt styrs av kundens behov och möjligheter, oftast förverkligat genom olika API och LRS (xAPI).

Förvaltning och support
Vi har teknisk support och användarsupport som anpassas till varje specifik miljö, både tekniskt och organisatoriskt. Vi vill gärna hjälpa till!

Urval av samarbetspartners

MALMÖ

Peritum AB
Axel Danielssons väg 267
SE-215 82 Malmö
Sweden
Org.number: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

GÖTEBORG

Peritum AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim
Sweden
Org.number: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

STOCKHOLM

Peritum AB
Kommendörsgatan 33A
SE-114 58 Stockholm
Sweden
Org.number: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se
Genom våra partners täcker vi hela Norden.

Genom våra partners täcker vi hela Norden.