Vad vi kan erbjuda dig

Vi är experter på förändring i organisationer. Vi vet att bra förändringar ökar affärerna och potentialen ligger i kunskapen hos människorna i organisationen. Grunden för att lyckas med en förändring är att få människor att förstå varför de ska ändra sig, för utan det är det svårt att bygga upp viljan att delta och omfamna förändringen. Vi vet också att dessa människor behöver genomgå en ständig kompetensutveckling för att göra detta möjligt och för att föra organisationen framåt, alltså att öka verkningsgraden. Detta uppnås inte bara med traditionell inlärning.

Det är nämligen så att forskning visar på att människor som genomgår traditionell klassrumsutbildning glömmer hälften av innehållet redan inom en halvtimme. Efter två dagar minns man bara en tredjedel. Slutsatsen är att efter ett par veckor finns det oerhört lite kunskap kvar och det är ofta då det brukar vara dags för att använda sina kunskaper praktiskt, Go-Live.

Det är här Performance Support, och vi, kommer in.

Change Realization
Allt vi levererar präglas av vår erfarenhet och expertis inom praktisk förändringsledning. Vi har metoder och verktyg för att stödja våra kunder genom hela förändringsprocessen, från att skapa medvetenhet och vilja till att hålla i förändringen över tid.

Performance Support
Att göra kunskap tillgänglig för medarbetare exakt när den behövs kallas för Performance Support. Vi är experter på att skapa detta hos våra kunder. Mycket tid läggs idag på att söka efter information på nätet – även i arbetslivet – och det är denna tid vi vill minska. Genom att göra det ökar vi människans prestation i sitt arbete vilket gynnar hela organisationen.

Core Training
Utbildning är en viktig del för att åstakomma förändring. Vi identifierar det som är absolut viktigast att kunna och skapar utbildningar utifrån det. Målet är att få en övergripande bild som skapar förutsättningar för fortsatt lärande. Det är nämligen ofta det enkla som kan vara lösningen, och det som skapar den största effekten.

Expertise
Alla uppdrag är olika. Det gör att det är viktigt att ha med rätt kompetens och rätt erfarenhet in i projekten, för att uppdraget ska bli framgångsrikt. Med vårt team av erfarna konsulter kan vi möta alla krav på kompetens som våra kunder har behov av. Vår expertis är att realisera förändring och våra konsulter är inriktade på projektledning, kommunikation, utbildning, IT och förändringsledning.

Som modellen visar så skapar traditionell inlärning en snabb kompetenstopp innan Go-Live som sedan lika snabbt avtar. Problemet är att ju mer man tränar människor innan Go-live – desto mer försvinner. Med vår approach så utformar vi utbildningen innan Go-Live till att innehålla den mest kritiska kunskapen. Resten av kunskapen tillgängliggör vi för alla användare efter Go-Live. Det är detta som är Performance Support.

Målet med detta arbetssätt är att förhindra kunskapen från att försvinna. Istället uppmuntras personalen att själv aktivt söka upp informationen de behöver med våra verktyg, när de behöver det, vilket ökar kunskapsnivån. Learning by doing är ett uttryck du säkert hört talas om, och det är precis det vi jobbar med och tror på. Kunskap när du behöver det, och kunskap som du direkt kan tillämpa i ditt arbete. Vi tror på praktiskt arbete och våra metoder och verktyg är testade och utvecklade genom våra många lyckade kunduppdrag.

För att en förändring ska bli bestående så krävs det också att man håller i den över tid. Vi hjälper våra kunder att komma igång, använda sin nya kunskap och bygga rutiner för att underhålla den. Vi sköter allt från planering och produktion till tekniska lösningar och kommunikation.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor eller om du är redo för en förändring i din organisation.

MALMÖ

Peritum AB
Axel Danielssons väg 267
SE-215 82 Malmö
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

GÖTEBORG

Peritum AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

STOCKHOLM

Peritum AB
Kommendörsgatan 33A
SE-114 58 Stockholm
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se
Genom våra partners täcker vi hela Norden.