Maximera medarbetarnas prestation med Performance Support

Maximera medarbetarnas prestation med Performance Support

Maximera medarbetarnas prestation med Performance Support

Hög förändringstakt ställer ökade krav på medarbetarnas förmåga till omställning. Det behövs nya strategier, metoder och verktyg för transformation som ger snabb affärsnytta.

Varför?

  • 50% av vår yrkeskunskap behöver förnyas ungefär vart tredje år?
  • Nya applikationer införs kontinuerligt – trots detta saknar 76% av slutanvändarna grundläggande förståelse för hur man använder verksamhetskritiska applikationer
  • Nya regelverk införs i snabb takt. Följs inte reglerna riskerar företagen, ledning och anställda att drabbas av negativa påföljder.

Kontakta oss för att se hur vi kan höja effekten i er organisation!

Kontakt

 

Vi erbjuder även en utbildning, Performance Support – en introduktion.

Läs mer
2019-02-06T16:44:19+00:00