Fler och fler i företag och organisationer inser behovet av att hitta nya former för kunskapsöverföring som kan möta utmaningarna i en allt mer digitaliserad och föränderlig värld.

Varför?

Vår yrkeskunskap behöver förnyas allt oftare.
50 % av vår kompetens behöver förnyas vart tredje år.

Formell utbildning räcker inte längre.
90 % av ny kunskapsinhämtning sker i det dagliga arbetet.

Behovet av tillgång till rätt information, rätt verktyg och vid rätt tidpunkt, precis då kunskapen ska användas för att lösa en arbetsuppgift, blir allt viktigare

Låter det intressant? Vi erbjuder en utbildning, Performance Support – en introduktion, där du får veta vad Performance Support är och hur det kan hjälpa dig.