Följ med oss på Performance Support-revolutionen

Fler och fler i företag och organisationer inser behovet av att hitta nya former för kunskapsöverföring som kan möta utmaningarna i en allt mer digitaliserad och föränderlig värld.

Varför?

Vår yrkeskunskap behöver förnyas allt oftare.
50 % av vår kompetens behöver förnyas vart tredje år.

Formell utbildning räcker inte längre.
90 % av ny kunskapsinhämtning sker i det dagliga arbetet.

Behovet av tillgång till rätt information, rätt verktyg och vid rätt tidpunkt, precis då kunskapen ska användas för att lösa en arbetsuppgift, blir allt viktigare

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig att möta utmaningarna!

 

Vi erbjuder dig även en utbildning där du får insikt i vad Performance Support är.