Hög förändringstakt ställer ökade krav på medarbetarnas förmåga till omställning. Det behövs nya strategier, metoder och verktyg för transformation som ger snabb affärsnytta.

Varför?

  • 50% av vår yrkeskunskap behöver förnyas ungefär vart tredje år?
  • Nya applikationer införs kontinuerligt – trots detta saknar 76% av slutanvändarna grundläggande förståelse för hur man använder verksamhetskritiska applikationer.
  • Nya regelverk införs i snabb takt. Följs inte reglerna riskerar företagen, ledning och anställda att drabbas av negativa påföljder.

Låter det intressant? Vi erbjuder en utbildning, Performance Support – en introduktion, där du får veta vad Performance Support är och hur det kan hjälpa dig.