Maximera medarbetarnas prestation med Performance Support

Hög förändringstakt ställer ökade krav på medarbetarnas förmåga till omställning. Det behövs nya strategier, metoder och verktyg för transformation som ger snabb affärsnytta.

Varför?

  • 50% av vår yrkeskunskap behöver förnyas ungefär vart tredje år?
  • Nya applikationer införs kontinuerligt – trots detta saknar 76% av slutanvändarna grundläggande förståelse för hur man använder verksamhetskritiska applikationer
  • Nya regelverk införs i snabb takt. Följs inte reglerna riskerar företagen, ledning och anställda att drabbas av negativa påföljder.

Kontakta oss för att se hur vi kan höja effekten i er organisation!

 

Vi erbjuder även en utbildning, Performance Support – en introduktion.