Produktiva slutanvändare med Performance Support

Fler och fler i företag och organisationer inser behovet av att hitta nya former för kunskapsöverföring som kan möta utmaningarna i en allt mer digitaliserad och föränderlig värld.

Varför?

76% av slutanvändarna saknar grundläggande förståelse för hur man använder verksamhetskritiska applikationer.

Endast 11% av slutanvändarna har full kompetens att arbeta i företagets applikationer.

Performance Support ger

• Ökad produktivitet hos slutanvändarnas
• Nedkortad upplärningstid
• Höjd datakvalitet och processefterlevnad
• Minskat antal support- och helpdeskärenden

Kontakta oss för att få reda på hur Performance Support kan hjälpa till.

Vi erbjuder dig även en utbildning där du får insikt i vad Performance Support är.