Ta kontroll över regelefterlevnaden med Performance Support

Digitalisering och hög förändringstakt ställer krav på medarbetarnas förmåga till omställning och processefterlevnad. Styrande dokument och rutiner räcker inte. – Det behövs effektiva former för kunskapsöverföring för att möta omvärldens krav.

Varför?

Hållbarhet, riskhantering och compliance blir allt viktigare

Följs inte reglerna riskerar företagen, ledning och anställda att drabbas av negativa påföljder

Allt mer ansvar läggs på företagen och dess ledning för att arbeta aktivt och förebygga oegentligheter

Vinster med Performance Support

Styrning
• Kontroll
• Riskminimering

Vi erbjuder dig en utbildning där du får insikt i vad Performance Support är och hur ni kan utveckla er strategi för ökad hållbarhet och regelefterlevnad med Performance Support.

Vi erbjuder utbildningen vid flera tillfällen i tre städer:

  • Malmö, Quality Hotel View Hyllie, 5 mars.
  • Göteborg, Arkipelagens FöretagsCenter Askim, 3 april.
  • Stockholm, Tändstickspalatset, 7 maj.

Pris per deltagare: 7 495 kr
Passa på, early bird-pris, om du bokar 20 dagar innan kursstart: 5 625 kr