Digitalisering och hög förändringstakt ställer krav på medarbetarnas förmåga till omställning och processefterlevnad. Styrande dokument och rutiner räcker inte. Det behövs effektiva former för kunskapsöverföring för att möta omvärldens krav.

Varför?

• Hållbarhet, riskhantering och compliance blir allt viktigare

• Följs inte reglerna riskerar företagen, ledning och anställda att drabbas av negativa påföljder

• Allt mer ansvar läggs på företagen och dess ledning för att arbeta aktivt och förebygga oegentligheter

Vinster med Performance Support

• Styrning
• Kontroll
• Riskminimering

Låter det intressant? Vi erbjuder en utbildning, Performance Support – en introduktion, där du får veta vad Performance Support är och hur det kan hjälpa dig.