Ta kontroll över regelefterlevnaden med Performance Support

Digitalisering och hög förändringstakt ställer krav på medarbetarnas förmåga till omställning och processefterlevnad. Styrande dokument och rutiner räcker inte. – Det behövs effektiva former för kunskapsöverföring för att möta omvärldens krav.

Varför?

Hållbarhet, riskhantering och compliance blir allt viktigare

Följs inte reglerna riskerar företagen, ledning och anställda att drabbas av negativa påföljder

Allt mer ansvar läggs på företagen och dess ledning för att arbeta aktivt och förebygga oegentligheter

Vinster med Performance Support

Styrning
• Kontroll
• Riskminimering

Kontakta oss om du vill veta hur Performance Support kan hjälpa er till ökad regelefterlevnad.

Vi erbjuder dig även en utbildning där du får insikt i vad Performance Support är.