Maximera medarbetarnas prestation med Performance Support

Maximera medarbetarnas prestation med Performance Support Hög förändringstakt ställer ökade krav på medarbetarnas förmåga till omställning. Det behövs nya strategier, metoder och verktyg för transformation som ger snabb [...]

Maximera medarbetarnas prestation med Performance Support2019-04-01T00:21:24+02:00

25% Performance Support – lunchseminarium

25% Performance Support - lunchseminarium De flesta håller med om att 90% av lärandet sker informellt på arbetsplatsen. Trots detta är det få organisationer som har en uttalad strategi [...]

25% Performance Support – lunchseminarium2019-04-01T00:08:26+02:00

Ta kontroll över regelefterlevnaden med Performance Support

Ta kontroll över regelefterlevnaden med Performance Support Digitalisering och hög förändringstakt ställer krav på medarbetarnas förmåga till omställning och processefterlevnad. Styrande dokument och rutiner räcker inte. - Det [...]

Ta kontroll över regelefterlevnaden med Performance Support2019-04-01T00:22:29+02:00

Produktiva slutanvändare med Performance Support

Produktiva slutanvändare med Performance Support Fler och fler i företag och organisationer inser behovet av att hitta nya former för kunskapsöverföring som kan möta utmaningarna i en allt [...]

Produktiva slutanvändare med Performance Support2019-04-01T00:22:44+02:00